Hier uw advertentie?

Closeup

Closeup

GeldZaken

Consumentenvertrouwen stabiel

Volgens het CBS verandert de stemming onder consumenten nauwelijks. Het consumentenvertrouwen komt in februari 2020 uit op -2. In januari was dat -3. Het oordeel over het economisch klimaat is iets minder negatief en de koopbereidheid is ongeveer hetzelfde.

De stemming onder consumenten verandert nauwelijks. Het consumentenvertrouwen komt in februari uit op -2. In januari was dat -3. Het oordeel over het economisch klimaat is iets minder negatief en de koopbereidheid is ongeveer hetzelfde.

consumentenvertrouwen

Met -2 ligt het consumentenvertrouwen in februari boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Oordeel over economisch klimaat fractie beter

De koopbereidheid verandert nauwelijks. Deze deelindicator gaat van 0 in januari naar 1 in februari. Zowel het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als dat over de komende twaalf maanden verbetert een fractie. Consumenten vinden de tijd voor het doen van grote aankopen even gunstig als voorgaande maand.

Het oordeel over de economie is iets minder negatief dan voorgaande maand. De deelindicator Economisch klimaat gaat van -7 naar -5. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden en iets positiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden –5 4 –15 1 –2 –5 3 4 Samenstelling consumentenvertrouwen, februari 2020 Consumentenvertrouwen Koopbereidheid Financiële situatie afgelopen 12 mndn Gunstige tijd voor grote aankopen Financiële situatie komende 12 mndn Economisch klimaat Economische situatie afgelopen 12 mndn Economische situatie komende 12 mndn

Consumenten niet meer negatief over toekomstige werkloosheid

Het aantal consumenten dat verwacht dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat stijgen is in februari even groot als het aantal dat een daling verwacht. In de voorgaande maanden verwachtten de consumenten per saldo nog een stijging van de werkloosheid.

Volgens het CBS verandert de stemming onder consumenten nauwelijks. Het consumentenvertrouwen komt in februari 2020 uit op -2. In januari was dat -3. Het oordeel over het economisch klimaat is iets minder negatief en de koopbereidheid is ongeveer hetzelfde.

Met -2 ligt het consumentenvertrouwen in februari boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).