Hier uw advertentie?

Closeup

Closeup

GeldZaken

Eigen risico ziektekosten onduidelijk

Als je in Nederland woont dan ben je verplicht om een verzekering voor ziektekosten af te sluiten. Toch zijn niet alle kosten van een medische behandeling verzekerd.

Er is namelijk een verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Dat betekent dat je de eerste € 385 aan kosten voor medicijnen of ziekenhuisbezoek zelf moet betalen. Pas als je meer kosten maakt dan worden die door de basisverzekering vergoed.

Helaas is de regeling nog ingewikkelder. Er zijn namelijk ook medische zaken waar geen eigen bijdrage voor geldt. Deze worden dus gelijk door de verzekering betaald.

  • Voor bezoek aan de huisarts ben je verzekerd via de basisverzekering.  Als je een recept of een verwijsbriefje meekrijgt moet je wel rekening houden met bijkomende kosten. Ook een medische handeling door de huisarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • verloskundige zorg en kraamzorg
  • medische artikelen in bruikleen
  • de griepprik voor mensen met een risico zoals hogere leeftijd of diabetes
  • gratis bevolkingsonderzoeken zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar borstkanker
  • zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.
  • tandheelkundige zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
  • wijkverpleging

Let op bij spoedeisende hulp.  Voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel. Het is dus verstandig om voor medische hulp eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis.